Evde Bakıcı Hizmeti

Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalı kuruluşumuz tarafından evde kısa süreli günlük bakım ihtiyaçlarının karşılanması ve 12 saatlik ve 24 saaylik veya daha uzun süreli bakım destek personeli desteğe ihtiyacı olan hastanın veya yaşlı bireylerin evinde hizmet vermek üzere sağlanmaktadır.

Deneyimli bakım destek personellerimiz bakım ihtiyacı olan hastanın veya yaşlının sağlığı hakkında merkez bakım hizmetleri sorumlusu tarafından bilgilendirilmekte ve düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Evde görevlendirilen bakım destek personellerimiz düzenli sağlık kontrolünden geçirilmektedir.

Kısa Süreli Bakıcı Hizmeti:

Özellikle  yakınları tarafından bakılmakla birlikte, belli aralıklarla yapılması gerekli hizmetlerin Bakım Destek Personeli tarafından karşılanmasına ihtiyaç duyulan durumlara göre planlanmıştır.

Bu hizmette belirli zaman aralaıklarında yapılması gereken hizmetler periyodik olarak yapılabilmektedir. Bunlar; banyo ihtiyacının giderilmesi, ağız hijyeni sağlanması, vital bulgular ateş, nabız, solunum  kontrolü. Hastanın ağızdan ilaç uygulaması, glukometre ile kan şekeri ölçümü ve varsa hastanın insülin uygulaması, hastaya yapılması gereken yatak egzersizlerinin yapılması, hastanın uygun ise kaldırılması, taşınması, tuvalet ihtiyacının karşılanması, ve hastanın ruhsal ve fiziksel motivasyonunun artırılması şeklinde özetlenebilir.

Bakım destek personeli ayrıca hastanın genel durumunu sağlık hizmetleri sorumlusuna iletmekte ve dikkat çeken olağan dışı bir durum var ise bunu raporlamakla görevlendirilirler.

Evde Geriatrik Bakım Hizmeti:

İlerlemiş yaşla birlikte gerek bilişsel fonksiyonlarda gerekse de günlük yaşam aktivitelerini etkileyen fiziksel fonksiyonlarda azalmalar ev yaşamını destekle sürdürme ihtiyacı ortaya çıkarabilmektedir.  Ayrıca bu fonksiyonların erken evrede kaybolmasını engelleyici egzersiz ve destekleyici bakm hizmetinin hasta ve aile psikolojisine olumlu etkileri de dikkate alınarak evde yaşlı bakım palnı oluşturulmaktadır.

Yaşlı bireyin genel sağlık durumu, ihtiyaçları, aile bireylerinin beklentileri ve özel durumları da dikkate alınarak düzenlenen bakım planı hasta yaşamına önemli katkılar sağlamakta ve gereksiz hastane yatışları da dahil sağlık harcamalarında azalma sağlamaktadır.