İş Başvuru Formu

Aydınlatma Metni

Şirketimize yaptığınız iş başvuru kapsamında şirketimiz tarafından birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel verilerinizin önemli bir kısmı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK’nın) 5/2 maddesi gereğince açık rızanızı gerektirmeyen istisnalara / hukuki sebeplere dayalı işlenmektedir. Bu konuda gerekli aydınlatma tarafınıza şirketimizin “Çalışan Adayı - Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni” ile yapılmıştır.

Ancak KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, aşağıda belirtilen durumlarda açık rızanızı alma zarureti bulunmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde, kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlarla işlenecektir ve yurtiçinde ve yurtdışına belirtilen kişilere / yerlere aktarılacaktır. Verdiğiniz açık rızanızı herhangi bir gerekçe göstermeksizin şirketimize başvurarak dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Eğitim Durumu

:
:
:
:
:
:

İş Tecrübeleri

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Referanslar

 
“Sadece çalışılan işyerlerinden referans gösterilebilmektedir.”
:
 
Rıza Beyanı

Şirketimize yaptığınız iş başvuru kapsamında şirketimiz tarafından birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel verilerinizin önemli bir kısmı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK’nın) 5/2 maddesi gereğince açık rızanızı gerektirmeyen istisnalara / hukuki sebeplere dayalı işlenmektedir. Bu konuda gerekli aydınlatma tarafınıza şirketimizin “Çalışan Adayı - Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni” ile yapılmıştır.

Ancak KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, aşağıda belirtilen durumlarda açık rızanızı alma zarureti bulunmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde, kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlarla işlenecektir ve yurtiçinde ve yurtdışına belirtilen kişilere / yerlere aktarılacaktır. Verdiğiniz açık rızanızı herhangi bir gerekçe göstermeksizin şirketimize başvurarak dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Güvenlik Kodu